Alqoritm 18

Просмотров: 4242

 

18. 2-CI TIP ŞD-IN YARANMASININ RISK QRUPLARI.
2-ci tip ŞD-in yaranmasının risk faktorları

• Qlükozaya tolerantlığın pozulması
• Ac qarına hiperqlikemiya;
• Anamnezdə hestasion şəkərli diabetin olması
• 4,5 kq-dan artıq çəkili uşağın doğulması
• Arterial hipertoniya (>140/90 mm c.s.);
• Dislipidemiya:
- Triqliseridler >2,2 mmol/l
- LPYS xolesterin <0,8 mmol/l
• Abdominal piylənmə – artıq çəkinin ideal çəkidən 20% artıq və ya BCI>27kq/m2
• şəkərli diabetə irsi meyilliliyin olması (xəstəliyin yaxın qohumlarda olması);
• 65 dən yuxarı yaş

Qeyd: LPYS xolesterin: lipoproteid yuxarı sıxlıqlı xolesterin

2 ci tip ŞD-i risk qruplarında aktiv aşkar etmək üçün skrininq

Risk faktorları
Skrininq
• Istənilən 3 risk faktorunun birgə olması
• 65 dən yuxarı yaş(hətta digər risk faktorlarının olmaması belə);
Ildə 1 dəfə nəzarət


• Ac qarına qlikemiya;
• Yeməkdən 2 saat sonra qlikemiya;
• Qlükozaya tolerantlıq testi(qlikemiyanın şübhəli nəticələrində).