Alqoritm 3

Просмотров: 3660

 

 

3. Şəkərli diabet zamanı karbohidrat mübadiləsi kompensassiyasının kriteriyaları.

1-ci tip şəkərli diabetdə karbohidrat mübadiləsinin kompensassiyasının kriteriyaları

 

Göstərici Kompensassiya Subkompensassiya Dekompensassiya
Qlikoqemoqlabin HbAlc,% 6.0-7.0 7.1-7.5 >7.5

Kapilyar qanda qlükozanın göstəriciləri

Ac qarına qlikemiya göstəriciləri 5.0-6.0
(90-109)
6.1-6.5
(110-117)
>6.5
(>117)
Postprandial glikemiya(yeməkdən 2saat sonra) 7.5-8.0
(135-144)
8.1-9.0
(145-162)
>9.0
(>162)
Yuxudan əvvəl olan qlikemiya 6.0-7.0
(110-126)
7.1-7.5
(127-135)
>7.5
(>135)

2-ci tip şəkərli diabetdə karbohidrat mübadiləsi
Kompensassiyasının kriteriyaları

Göstərici Kompensassiya Subkompensassiya Dekompensassiya
Qlikoqemoqlabin HbAlc,% 6.0-6.5 6.6-7.0 >7.0
Kapilyar qanda qlükozanın göstəriciləri
Ac qarnına qlikemiya göstəriciləri 5.0-5.5
(90-99)

5.6-6.5
(110-117)

>6.5
(>117)

Postprandial glikemiya(yeməkdən 2saat sonra) <7.5
(<135)

7.5-9.0
(135-162)

>9.0
(>162)
Yuxudan əvvəl olan qlikemiya 6.0-7.0
(110-126)

7.1-7.5
(127-135)

>7.5
(>135)