Alqoritm 2

Просмотров: 4740

 

2. Şəkərli diabetin diaqnostikası


ŞD və digər karbohidrat mübadiləsi pozğunluqlarının diaqnostik kriteriyaları

Qlükozanın qanda miqdarı, mmol/l (mg/%)
Xalis qan
Plazma
vena
kapilyar
vena

Ac qarina

QPTT 2saat sonra

3.3-5.5
(59-99)
<6.7 (<120)
3.3-5.5
(59-99)
<7.8 (<140)
4.0-6.4
(72-110)
<7.8 (<140)
Şəkərli diabet
Ac qarına
≥6.1 (≥110)
≥6.1 (≥110)
≥7.0(≥126)
Və ya yemək qəbul etdikdən 2 saat sonra (postprandial qlikemiya)və ya QPTTdən 2 saat sonra
≥10.0 (≥180)
≥11.1 (≥200)
≥11.1 (≥200)
Və ya günün istənilən vaxtında və qida qəbulunun vaxtından asılı olmayaraq qlikemiya təyin edildikdə
≥10.0 (≥180)
≥11.1 (≥200)
≥11.1 (≥200)
Qlükozaya tolerantlığın pozulması
Ac qarına (əgər müəyyən olunursa)
<6.1 (<110)
<6.1 (<110)
<7.0 (<126)
Və QPPT dən 2 saat sonra
6.7-10.0
(120-180)
7.8-11.1
(140-200)
7.8-11.1
(140-200)
Ac qarına qlikemiyanın pozulması
Ac qarına
≥5.6 (≥100)
<6.1 (<110)
≥5.6 (≥100)
<6.1 (<110)
≥6.1 (≥110)
<7.0 (<126)
Və QPTTdən 2 saat sonra (əgər təyin olunursa)
<6.7(<120)
<7.8(<140)
<7.8(<140)


Ac qarına qlikemiya səhər yeməyindən əvvəl, müayinədən qabaq 8 saat ve daha çox qida qəbulu olunmaması
şərti ilə qanda qlükozanın səviyyəsini bildirir

Postprandial qlikemiya yeməkden 2 saat sonra qanda qlükozanın səviyyəsini bildirir

QPTT—qlükozaya peroral tolerantlıq testi .

Şəkərli diabetin diaqnozunun təsdiq olunması üçün başqa günlərdə də təkrar qlikemiya təyin olunmalıdır.

 

Qlikemiyanın müayinəsi aşağıdakı hallarda olunmur (şəkərli diabetin diaqnostikasi üçün):

• Kəskin xəstəlikler, travma ve cərrahi müdaxilələr zamanı ;
• Qlikemiyanın səviyyəsini qaldıran preparatların qisa müddətli qəbulu zamanı(qlükokortikoidlər,tireoid hormonlar,tiozidlər, β-adrenoblakatorlar və s.)
• Qara ciyəri sirroz olan xəstələrdə