Alqoritm 17

Просмотров: 4309
Sxema
Səhər yeməyindən qabaq
Nahardan qabaq
şam yeməyindən qabaq
Yuxudan qabaq
1
Sulfanil sidik
cöfhəri preparatları

---
Sulfanil sidik
cöfhəri preparatları

OMI
2
Meqlitinid
---
Meqlitinid
OMI
3
Pionorm M
---
Pionorm M
OMI
4
Pioqlit
---
----
OMI
5
OMI
---
----
OMI
6
Mikstard 30/70
---
Mikstard 30/70
---
7
QMI+OMI
QMI
QMI
OMI