22.07.2024

Həkim endokrinoloq Qurbanov Fərhadın şəxsi web səhifəsi

Разработано jtemplate модули Joomla

Diabet xəstəlik deyil, həyat tərzidir!

Əlaqə

Tel.: (+994 50)310 32 95
Email: farhad@diabet.az

Разработано jtemplate модули Joomla

Alqoritm 16

 

16. Uşaqlarda və yeniyetmələrdə 1-ci tip şəkərli diabet

1-ci tip şəkərli diabet uşaqlar və yeniyetmələr üçün qlikemik nəzarətin göstəriciləri

Səviyyəyə nəzarət
Ideal
(qeyri diabetik )
Optimal
Suboptimal
Yüksək risk (müdaxilə lazımdir)
Klinik qiymət
Qlikemiyanın yüksək səviyyəsi

Olmur
Simptomlar yoxdur

Poliuriya,enurez
polidipsiya,çəkinin pis artması,
dərsə davami-
yətin pis olması
Görmənin aydın olmaması, ağrılı gıc olmalar,
boyatmanın ləngiməsi,dərinin infeksiyaları,damar ağırlaşmalarının əlamətləri.
Qlikemiyanın aşağı səviyyəsi
Olmur
Bir necə yüngül hipoqlikemiya,
ağir hipoqlike-
miyalar olmur
Bir necə yüngül hipoqlikemiya,
ağir hipoqlike-
miyalar olmur
Ağır hipoqlikemiya epizodları (huşun itməsi, qıc olmalar mümkündür)

Biokimyəvi qiymət

Yəməkdən qabaq və ya ac qarına qlikemiya, mmol/l(mq %)
3,6-6,1
(65-110)

4,0-7,0
(72-1260)

>8,0
(>144)

>9,0

Qlikemiya- yeməkdən sonra,
mmol/l (mq %)
4,4-7,0
(80-126)
5,0-11,0
(90-200)
11,1-14,0
(200-252)
(>162)
>14,0
(>252)
Gecə qlikemiya,mmol/l (mq %)
3,6-6,0
65-110
>3,6
(>65)
<3,6 ve ya>9,0
(<65 ve ya162)
<3,0 ve ya
>11,1
(<54 ve ya 200)
HbAlc, %

<6,0
<7,6
7,6 – 9,0
>9,0

Qeyd: bu rəqəmlər klinik müayinələrə əsaslanır, lakin dəqiq sübüt olunmuş rəylər yoxdur.

Uşağın yaşından və cinsindən asılı olaraq sutkalıq ÇV-nın miqdari

Yaş, il

ÇV miqdari
4-6
12-13 ÇV
7-10
15-16 ÇV
11-14
18-20 ÇV(oğlanlar)
11-14 16-17 ÇV(qızlar)
15-18
19-21 ÇV(oğlanlar)
15-18 17-18 ÇV(qızlar)

Uşaq yaşında insulinə tələbat

 
Prepubertat
Pubertat
Insulinə sutkalıq tələbat, V/kq bədən çəki-
nə görə0,6 – 1,0
1,0 – 2,0

Pubertat dövründə artmadan sonra adətən insulinə tələbat azalmağa başlayır və prepubertat dövründəkinə uyğun gəlir.

 

 

 

 

 

 

Ağırlaşmalar

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png

FACEBOOK

Разработано jtemplate модули Joomla

Flag Counter

Разработано jtemplate модули Joomla